Telekomunikacijska korporacija Sprint se udružuje u istraživanju Blockchain tehnologije

Korporacija Sprint se udružila sa TBCASoft i SoftBank kako bi razvili Blockchain tehnologiju za telekomunikacijske operatere.

Blockchain tehnologije su mogu upotrebljavati širom telekom industrije, prema izvještaju urađenu od firme Deloitte i Blockchain instituta. U izvještaju stoji da pomenuta tehnologija ima potencijal da značajno utječe na komunikacijske operatere.

Izvor: