Pseudoekonomija

Sljedeći korak nakon rada na daljinu je pseudonimski rad.

Odvojite svoje ime od zarade, svoje govorno ime, svoje pravo ime.

Pravo ime tretirajte kao svoj broj socijalnog osiguranja: samo za službene dokumente. Doista, mislite na to kao na ime socijalnog osiguranja.

Osobe koje su 90tih koristile “handle, tj. nickname” te nisu tako lako dalavali svoj identitet u javnost, će tek sad da budu cijenjene zbog svog shvatanja privatnosti koje je itekako narušeno pojavljivanjem ovih “socijalnih” mreža.


Pogledajte prezentaciju na “San Francisco Blockchain Week” od strane Balaji Srinivasan.

https://sfblockchainweek.io