Pad cjena SSD-ova u Q4

Sankcije protiv Huaweia imale su velike utjecaje na ukupno tržište memorija. Konkretno, politika je podstaknula druge marke pametnih telefona da se aktivno opskrbe memorijskim proizvodima u pokušaju da zgrabe dio Huaweijevog tržišnog udjela.

Oni koji planiraju da nabave SSD memoriju imaju sreće jer se očekuje da će cijene pasti na nove najniže cijene zbog kontinuirane prekomjerne ponude na tržištu memorije.

[center]SSDPriceDowntrend[/center]

TrendForce je u nedavnom izvještaju otkrio da su, s obzirom na NAND flash, visoki nivoi zaliha kupaca doveli do situacije prekomjerne ponude koja je još očitija nego na DRAM tržištu. Konkretno, za SSD uređaje očekuje se da će ovo dovesti do pada prosečne prodajne cene (ASP) za 10 do 15% u odnosu na prethodni kvartal i ukupnog pada ASP od 10 procenata za NAND flash.

Kao rezultat, sveukupno tržište DRAM-a takođe propada, a predviđa se da će ASP i za to pasti za oko 10% u tekućem kvartalu.

[center]

[/center]

Sa stanovišta potrošača, nižim cijenama SSD-a sigurno se ne može prigovoriti. Flash diskovi uvek su imali višu cijenu u odnosu na tradicionalne mehaničke hard diskove. S obzirom na to da cijene SSD-a nastavljaju padati, nesumnjivo ćemo vidjeti kako su HDD-ovi gurnuti dalje s tržišta, da bi na kraju u potpunosti izgubili presto.