IEEE Standardi - Pametni gradovi kao standardi

1 Like

Zbog ovakvih standarda, firme koje sa bave sa bilo kojim aspektom ovog standarda, imaju jako dobre sanse.

Jedan primjer toga je …