Asp.net developer

Traži se asp.net developer za povremeni rad, remote, za dulje vrijeme na postojećim aplikacijama.
Plaćanje po dogovoru

1 Like